Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

traampek
21:05
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
traampek
17:39
Myślę, że głównym celem życia jest poszukiwanie szczęścia.
— Dalejlama
Reposted byinnanotyourstrawberryxcynamon

March 18 2017

traampek
23:10
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

March 15 2017

traampek
18:39
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego. 
— - Jonathan Safran Foer
traampek
17:23
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaellijah ellijah

March 14 2017

traampek
17:07
Najlepiej być oferma
Ci najdalej zajdą 
Na plecach innych
traampek
16:26
W życiu kobiety następuje taka chwila kiedy musi określić swój wiek i się tego trzymać.
— Maria Czubaszek

March 13 2017

traampek
19:39
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaellijah ellijah

March 12 2017

traampek
19:26

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viadailylife dailylife
traampek
15:47
Spełniam swoje marzenia
Jestem szczęśliwsza :D 
traampek
15:46
8998 a92e 500
Spełniam marzenia....
Oto moje nowe hobby:D

traampek
07:39
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viapinkdress pinkdress

March 11 2017

traampek
18:36
Sądzić powinna tylko chłodna głowa, nigdy gorące serce
— B.Prus
Reposted byuaremyheaven uaremyheaven

March 10 2017

traampek
16:14
Play fullscreen
[OFFICIAL VIDEO] Imagine - Pentatonix

March 06 2017

traampek
17:36

March 05 2017

traampek
17:35
Tęsknię za Tobą. Ale nie potrafię Ci wybaczyć tego, co mi zrobiłeś... Nie potrafię.
— To mówię ja do Ciebie.
traampek
17:34
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaMySoupx3 MySoupx3
traampek
10:02
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”
traampek
10:01
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain

March 01 2017

traampek
16:21
Żyj i daj żyć innym
Reposted bylajstoprocentsercapuremindxmadinsanesoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl