Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

traampek
15:06
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
traampek
15:01
po prostu się nie odzywaj 
i nie komentuj rzeczywistości
a będzie dobrze 
Reposted bypurplecornflowerssmokingtimeDaisy88seaweed

August 17 2017

traampek
21:12
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapinkdress pinkdress

August 15 2017

traampek
19:06
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaRudeGirl RudeGirl
traampek
19:06
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viaRudeGirl RudeGirl

August 20 2017

traampek
15:06
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
traampek
15:01
po prostu się nie odzywaj 
i nie komentuj rzeczywistości
a będzie dobrze 
Reposted bypurplecornflowerssmokingtimeDaisy88seaweed

August 17 2017

traampek
21:12
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapinkdress pinkdress

August 15 2017

traampek
19:06
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaRudeGirl RudeGirl

August 20 2017

traampek
15:06
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
traampek
15:01
po prostu się nie odzywaj 
i nie komentuj rzeczywistości
a będzie dobrze 
Reposted bypurplecornflowerssmokingtimeDaisy88seaweed

August 17 2017

traampek
21:12
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapinkdress pinkdress

August 20 2017

traampek
15:06
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
traampek
15:01
po prostu się nie odzywaj 
i nie komentuj rzeczywistości
a będzie dobrze 
Reposted bypurplecornflowerssmokingtimeDaisy88seaweed
traampek
15:06
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl